Stora börser säkrar vinst i HFT-fallet

Stora börser, inklusive NYSE och Nasdaq, har säkrat en vinst i en rättegång för högfrekvenshandel (HFT). Den 28 mars 2022 undertecknade domaren Jesse M. Furman ett beslut som avvisade klagomålet mot de tilltalade.

I denna rättegång hävdar en samling institutionella investerare att sju börser bröt mot Section 10(b) i Securities Exchange Act från 1934, 15 USC § 78j(b). Målsägandena hävdar specifikt att börserna sålde vissa produkter och tjänster till HFT-företag – vilket påstås ge HFT-företagen en fördel gentemot målsägande och investerarpubliken – och misslyckades med att helt avslöja effekterna av dessa produkter och tjänster för marknaden.

Börserna har, i enlighet med regel 56 i de federala civilprocessreglerna, begärt en summarisk dom på grund av att kärandena saknar ställning i artikel III. I samband med detta har börserna, i enlighet med Federal Rule of Evidence 702 och Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 US 579 (1993), uteslutit vittnesmål från en expert som kärandena förlitar sig på för att bevisa ställning.

Båda yrkandena bifölls måndagen den 28 mars 2022. Domaren förklarade att, för att överleva den summariska domen, måste kärande lägga fram bevis från vilken en jury rimligen kunde dra slutsatsen att de deltog i minst en transaktion som de led av skada som kan spåras till svarandenas påstås vara olagligt beteende. Kärandenas enda påstådda sådana bevis finns i David Lauers expertrapporter.

Men hans rapporter är otillåtliga av två sammanhängande skäl: De är inte tillräckligt bundna till fakta i fallet, och de är inte baserade på tillförlitlig metodik. Härav följer att kärandena inte kan fastställa att de har skadats av svarandenas uppträdande, vilket är en förutsättning för ställning.

Faktum är att även om de vore tillåtliga, kan och visar inte Lauers rapporter skada som är ganska spårbar till börsens ifrågasatta beteende – det vill säga deras tillhandahållande av de aktuella produkterna till vissa företag – eftersom hans analyser inte spårar företag användning av dessa produkter.

Detta metodologiska fel tycks härröra från en mer grundläggande koppling mellan de bevis som kärandena presenterar (inklusive Lauers analyser) och deras påståenden: kärandenas bevis visar skada som orsakats av icke-HFT-företag av HFT-företag, men kärandena stämmer inte HFT-företag; De påstår inte heller att det finns något olagligt med att vara en högfrekvenshandlare i sig.

Istället stämmer kärandena börsen för deras försäljning av tre specifika produkter och tjänster till vissa företag.

Eftersom kärandena inte har lagt fram bevis från vilka en jury rimligen kunde dra slutsatsen att de har lidit en skada i själva verket som är ganska spårbar till börsens försäljning av dessa produkter och tjänster, avvisades deras anspråk, utan fördomar, på grund av bristande ställning.

Ärendet avslutades den 28 mars 2022.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.