Storbritannien data – Rightmove huspriser för februari +1,7 %

Varning för hög risk:

Valutahandel medför en hög risknivå som kanske inte är lämplig för alla investerare. Hävstång skapar ytterligare risk- och förlustexponering. Innan du bestämmer dig för att handla med utländsk valuta, överväg noggrant dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktolerans. Du kan förlora en del eller hela din initiala investering; investera inte pengar som du inte har råd att förlora. Utbilda dig själv om riskerna förknippade med valutahandel och sök råd från en oberoende finansiell eller skatterådgivare om du har några frågor.

Rådgivande varning:

FOREXLIVE™ är inte en investeringsrådgivare, FOREXLIVE™ tillhandahåller referenser och länkar till utvalda bloggar och andra källor för ekonomisk och marknadsinformation som en utbildningstjänst till sina kunder och framtidsutsikter och stöder inte åsikter eller rekommendationer från bloggarna eller andra informationskällor . Kunder och potentiella kunder uppmanas att noggrant överväga de åsikter och analyser som erbjuds i bloggarna eller andra informationskällor i samband med kundens eller potentiella kunders individuella analys och beslutsfattande. Ingen av bloggarna eller andra informationskällor ska anses utgöra en meritlista. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat och FOREXLIVE™ rekommenderar specifikt kunder och potentiella kunder att noggrant granska alla påståenden och framställningar från rådgivare, bloggare, penningförvaltare och systemleverantörer innan du investerar några medel eller öppnar ett konto hos någon Forex-handlare. Alla nyheter, åsikter, forskning, data eller annan information som finns på denna webbplats tillhandahålls som allmän marknadskommentar och utgör inte investerings- eller handelsråd. FOREXLIVE™ frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för förlorad kapital eller vinst utan begränsning som kan uppstå direkt eller indirekt från användningen av eller tilliten till sådan information. Som med alla sådana rådgivningstjänster är tidigare resultat aldrig en garanti för framtida resultat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.